കളി ചിപ്പികള്‍


അനന്ത ആകാശനീല
വിരിമാറില്‍


നിന്‍ കൊച്ചു കൊച്ചു
ഓര്‍മ്മകള്‍
വിന്യസിക്കാന്‍ പ്രയാസം


അന്ന്
കലാലയത്തില്‍
ചോക്കിനാല്‍ കുറിച്ചിട്ട
ചുവരക്ഷരങ്ങളില്‍


ഒരിക്കലുംനിലക്കാത്ത
ദാഹമായ്‌ അവള്‍
നിന്‍ മുഖം വരച്ചു


കാത്തിരിപ്പിന്‍റെ
വേനലൊടുങ്ങില്ലന്നു
സ്വപ്നത്തില്‍
ഒരിടത്ത്നീ മൊഴിഞ്ഞു


തണുത്തു
നിശബ്ദത വിരിച്ച
ആ ക്യാമ്പസ് വരാന്തയില്‍


ഒരു കുളിര്‍കാറ്റു പോല്‍


മറന്നിട്ടും മറക്കപെടാതെ
കിടപ്പുണ്ട്
നിറഞ്ഞ നിന്‍  കിനാവിന്‍റെ
കളിചിപ്പികള്‍

No comments:

Post a Comment