കടല്‍
കടല് പോലെയാണ് നീ ....


ആദ്യം തിരകള്‍ കൊണ്ട്

നീ വെറുതെ അസ്വസ്ഥമാക്കി.


തിരകള്‍ക്കപ്പുറം നീ ശാന്തമായിരുന്നു ...

പ്രണയവും സ്നേഹവും കലര്‍ന്ന

നീലാഴി വര്‍ണ്ണം കൊണ്ട് നീ

നിറവാര്‍ന്നൊരു താളം സൃഷ്ട്ടിച്ചു


പിന്നെ


കരയിലേക്ക് നീ തിരിച്ചയച്ചില്ല

പ്രേമത്തിന്‍ തിരമാലകള്‍ കൊണ്ട് മൂടി

നീ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു


സ്നേഹത്തിന്‍റെ തീരവും

പ്രണയത്തിന്‍റെ തിരയും

ഇണ ചേര്‍ന്നൊരോളങ്ങളില്‍ തത്തിക്കളിച്ചങ്ങനെ....


No comments:

Post a Comment